Croutes

Kleine Leinwände 2006-2007

CROUTES, Acryl/Lw., 24x18 cm, 2006-2007
CROUTES, Acryl/Lw., 24x18 cm, 2006-2007
CROUTES, Acryl/Lw., 24x18 cm, 2006-2007
CROUTES, Acryl/Lw., 24x18 cm, 2006-2007
CROUTES, Acryl/Lw., 24x18 cm, 2006-2007
CROUTES, Acryl/Lw., 24x18 cm, 2006-2007
CROUTES, Acryl/Lw., 24x18 cm, 2006-2007
CROUTES, Acryl/Lw., 24x18 cm, 2006-2007
CROUTES, Acryl/Lw., 24x18 cm, 2006-2007
CROUTES, Acryl/Lw., 24x18 cm, 2006-2007
CROUTES, Acryl/Lw., 24x18 cm, 2006-2007
CROUTES, Acryl/Lw., 24x18 cm, 2006-2007
CROUTES, Acryl/Lw., 24x18 cm, 2006-2007
CROUTES, Acryl/Lw., 24x18 cm, 2006-2007